Showcasing Women in Finance

Diarienummer 2018-04729
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 255 500 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med workshopen är att visa fram kvinnliga förebilder i finansiela ekonomi och att ge en aveny för fler yngre kvinnliga forskare att få feedback om sin forskning och karriär. Dessutom hoppas vi att paneldiskussionen om ämnet "If promoting diversity in Finance actually benefits those who it attempts to promote" bidrar till att ytterligare förstå vilka hinder det finns för att öka jämställdheten i finansen ytterligare och potentiella lösningar vi kan sträva efter för att uppnå mer mångfald i finans..

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att junior kvinnliga assistent professorer kommer att kunna annonsera sitt arbete, öka sitt nätverk och få högkvalitativ feedback om sin forskning. Dessutom hoppas vi att publiken under konferensen (och tittarna på filmen som vi syftar till att producera baserat på verkstaden) kommer att få 1. en mer positiv syn på kvinnornas kvalitet i finans, 2. bli inspirerad att fortsätta en karriär inom finans (BSc och MSc studenter som vi bjudit in), 3. bättre förstå vilka hinder det finns och potentiella lösningar vi kan sträva efter för att uppnå mer mångfald i finans.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att mingla måndag den 17 december och konferensen kaffe, lunch och middag tisdag den 18 december. Konferensen innehåller 5 presentationer av kvinnliga assistent professorer, med 5 diskussioner av kvinnliga professorer. Dessutom har vi en PhD session, där 3 kvinnliga doktorander presenterar sina forskning och publik diskuterar. Slutligen har vi en paneldiskussion med 6 kvinnliga professorer om ämnet: "If promoting diversity in Finance actually benefits those who it attempts to promote". Vi kommer att producera en film som sammanfattar workhopen på 6-7 minuter.

Externa länkar

conference website

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.