Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Showcasing Women in Finance

Diarienummer
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 255 500 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med workshopen är att visa fram kvinnliga förebilder i finansiela ekonomi och att ge en aveny för fler yngre kvinnliga forskare att få feedback om sin forskning och karriär. Paneldiskussionen bidrar till att ytterligare förstå vilka hinder det finns för att öka jämställdheten i finansen ytterligare och potentiella lösningar vi kan sträva efter för att uppnå mer mångfald i finans. Vi anser att vår workshop fullföljer målet; från workshopen formulerades användbara rekommendationer för bästa praxis och framtida beteende som vi sammanfattat i vår video tillgänglig på vår hemsida.

Långsiktiga effekter som förväntas

Workshopen var ett stort succe. Totalt deltog 83 personer i workshopen, Båda män (19%) och kvinnor. Av dessa 49 var akademiker, 25 från finanssektorn, 2 från regeringen, 3 från pressen, 1 från advokatföreningen, 3 överig. För att säkerställa att slutsatserna är desimilerade efter workshopen producerade vi en 2,5-minuters film där våra workshops take aways sammanfattas. Videon skickades runt och retweetades i SHoF´s och AFFECT (Academic Female Finance Committee) -nätverket och tillgänglig från vår webbplats. Videon från presentationerna och diskussionerna är också online.

Upplägg och genomförande

Tack vare vinnova kunde vi följa vår plan och organisera verkstaden som vi önskade. Verkstaden var professionellt filmad. Dessutom intervjuade vi några av våra deltagare och sammanfattade båda i en 2,5 minuters video. Med den här videon kan vi distribuera innehållet till många fler personer än de 83 som deltog.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04729

Statistik för sidan