Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sändarlösningar för 5G Massive MIMO system

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 660 622 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att undersöka nya möjligheter för framtidens radiolösningar genom användning av CMOS teknologi som möjliggör en hög integrationsnivå och konstruktion av kritiska block för energieffektivitet. Målet var att identifiera kretslösningar och arkitekturer som ger praktiskt möjliga lösningar med hög verkningsgrad. Baserat på resultaten och erfarenheter som erhållits inom projektet bedöms uppfyllelsen av syfte och mål vara god och vidare studier kan fastställa och optimera tekniska parametrar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Baserat på utfallet av projektet drar vi slutsatsen att CMOS är en lämplig teknologi för dessa tämligen komplexa millimetervågsystem. Vidare utveckling av denna konstruktionsmetod är nödvändig, men projektet har demonstrerat potentialen hos denna teknik för detta ändamål. Vi kan också bekräfta från projektresultaten att även i denna CMOS teknologi är effektförstärkaren tillsammans med dataomvandlaren de avgörande blocken för den totala energieffektiviteten i sändaren.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget och genomförandet har visast sig fungera tillfredställande. Utöver den planerade tillverkningen av två chip i projektet fick vi möjligheten att konstruera och tillverka ytterligare två för prob-mätning direkt på chipet (100um pitch). Tyvärr har de två senare chipen inte hunnit karakteriseras genom mätningar då tillverkningsprocessen blev något fördröjd och vi fick tillbaka chipen i augusti 2017.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01400

Statistik för sidan