Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan kring nya material

Diarienummer
Koordinator SwedNano Tech AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att vidareutveckla strategin att involvera nya målgrupper, samverka med nya aktörer och initiera omställningen till hållbar materialanvändning. Projektet har lett till att samarbetet med nya aktörer har intensifierats. Detta blev särskilt tydligt då sessionerna NanoForum arrangerades på IVC-21, en stor internationell forskarkonferens. NanoForum blev verkligen mötesplatsen där industrifrågor var i fokus.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till att öka näringslivets (särskilt kemiindustrins) engagemang för hållbara materialinnovationer och på sikt skapas forum för framgångsrika samarbeten. Den långsiktiga verksamheten för SwedNanoTech har säkrats genom samverkan med branschorganisationen IKEM.

Upplägg och genomförande

Upplägget har följt den ursprungliga planen som presenterades i ansökan, nämligen 1. Identifiering av medlemmars behov och önskemål 2. identifiering av partners och införsäljning av partnerskap 3. Identifiering av branschers behov av materialkunskap 4. Matchmakingmöten (startupföretag möter big business/ nya branscher) 5. Value added seminars (så bygger startupföretaget värde) 6. Expertmöten (t ex med ECHA om nanomaterialregistrering i REACH, standardisering)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 december 2018

Diarienummer 2018-04889

Statistik för sidan