SAM Smart Asset Management

Diarienummer 2018-03349
Koordinator SWEHEAT, SWEDISH COUNCIL FOR DISTRICT HEATING EK
Bidrag från Vinnova 9 977 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (autumn)

Syfte och mål

SAM tillför energiföretagen samverkan horisontellt med andra kollegor och en vertikal innovationsprocess, som drivs av ett kluster av små teknik / innovationsföretag, med ny teknik och affärsmodeller. Företagen har smal spetsteknik och måste i sin tur samverka horisontellt (med kompletterande lösningar) samt vertikalt (med ytterligare spetsteknikföretag, t ex inom IoT, sensorer och AI). Ett nytt innovations- och exportekosystem byggs i branschens export plattform Sweheat & Cooling.

Förväntade effekter och resultat

Delsystem-lösningar testade och verifierade i prototyper, utvecklade i samverkan mellan de kravställande fjärrvärmebolagen och teknikleverantörer. Systemmodellen utvärderad, bekräftad av kravställarna / forskare, klar att skala upp. Verifierad prototyp för prediktiv tillståndsanalys, inkl analys och beslutstöd, prototyp med nya mtrl, t ex kolfiber, effektstyrningsmodell, slutanvändarengagemang för fastigheter del av totaloptimering, prototyp som identifierar systemsvaga byggnader, samt åtgärder.

Planerat upplägg och genomförande

Digitaliserat prediktivt underhåll, mätmetoder, sensorer och beslutsstödsystem. Helsingborg, Uppsala, Växjö, Uppsala. Datorstödd totaloptimering, från produktion till kund, dess nytta och dess konsekvens i ökade belastning på distributionsnätet. Gävle med Göteborg/Helsingborg som stöd. Selektiva renovering, med hjälp av nya mtr. Förstudier och demo inst. Ökad utnyttjandegrad av nätet genom integrerade och digitaliserade förbättringsprocesser. Gävle med stöd från Göteborg/Helsingborg.

Externa länkar

www.sweheat.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.