Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rocksizer Exploration Study

Diarienummer
Koordinator XORE AB
Bidrag från Vinnova 268 857 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt ville vi undersöka möjligheten att ta fram en enkel och kostnadseffektiv styckefallsmätare. Vi har identifierat lämpliga hårdvarukomponenter och med en enkel mjukvara visat att datainsamling är genomförbart.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet visar att vi är på rätt väg mot det större målet, en ny produkt. De framtida förväntningarna är att vi kan färdigställa produkten och på så sätt lyfta bolagets internationella försäljning. Vi bedömer att vi kommer kunna erbjuda detta till kunder inom ett par år.

Upplägg och genomförande

Den tidigare delen av projektet utreddes vilka hårdvaror, lasersensor och beräkningsenhet, som kunde vara aktuella. Då det inom projektgruppen fanns erfarenheter från andra projekt kunde vi välja komponenter med låg teknisk risk. Utifrån detta valdes sedan en mjukvaruplattform som passade hårdvaran och som vi tror kan användas till en komplett produkt. För att verifiera konceptet skrevs en enkel mjukvara som samlar in data från lasersensorerna. Inga större hinder stöttes på utan arbetet gick som planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02773

Statistik för sidan