Robust optimering och Multidisciplinär optimering av fordons strukturer

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 6 952 015 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI