Robotstyrd Metallbyggnad via Smältning, RMS

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 10 565 000 kronor
Projektets löptid april 2005 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00100

Statistik för sidan