Metal Deposition using robots and solid wires for flexible, autonomus manufacturing

Reference number
Coordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 10 565 000
Project duration April 2005 - March 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-00100

Page statistics