Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Riteband Sound Investments

Diarienummer
Koordinator RITEBAND AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Ritebands affärsidé är att värdera upphovsrätter till musikverk genom att skapa en andrahandsmarknad för handel med musikderivat som exponerar de underliggande ekonomiska tillgångarna. Tack vare stödet från Vinnova har en prototyp kunnat utvecklas som demonstrerar en möjlighet för låtskrivare och musikförlag att bli förskottsfinansierade av fans och andra institutionella investerare. Den ekonomiska risken förflyttas från skapare till investerare som kan tjäna pengar när de ´hittar hits´ innan marknaden gör det.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande målet för projektet var att bygga en prototyp av en andrahandsmarknad för intäkter från musikrättigheter. Genom att sprida ägandet i musikbranschen och öppna upp för fler att kunna ta del av musikbranschens värdeskapande skapas breda incitament att påverka den ekonomiska utvecklingen i musikbranschen positivt och stävja illegalt nyttjande av immateriella rättigheter. Demonstrationerna av Ritebandappen på musikmässor gav bra feedback på affärsidén och kan förhoppningsvis leda till ny finansiering, samarbetspartners, talangattraktion och rekryteringar.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av projektet i de fyra så kallade arbetspaketen strukturerade arbetet på ett mycket bra sätt. Det blev tydligt vilka mål som var lite för ambitiösa för budgeten och tidsramen, och upplägget tydliggjorde också vilka resurser och kompetenser som visade sig vara svåra att knyta till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2016-05561

Statistik för sidan