Resebidrag Österrike

Diarienummer
Koordinator PP-Polymer Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag