Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019, UK 3-5 September

Diarienummer
Koordinator HEMCHECK SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 7 763 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Deltagande i DIT MedTech Opportunity Workshop och NHS Expo i syfte att som MedTech företag få viktig information om NHS som organisation, samarbetsmöjligheter med NHS och om produktutveckling som möter NHS behov. NHS Expo är det största NHS-ledda evenemanget med en utställning och konferens med ca 5 000 personer från bl a hälso- och sjukvård och den kommersiella sektorn. Vårt mål var att skapa nätverk och kontakter med såväl KOL/opinionsledare, potentiella affärspartners och NHS-representanter som potentiella kunder inom laboratoriemedicin samt akut- och intensivvård.

Långsiktiga effekter som förväntas

Då Hemcheck ännu inte är etablerade på den brittiska marknaden så var DIT workshop och NHS Expo utmärkta tillfällen att få mer kunskap om hur marknaden fungerar, vad som krävs för att etablera sig där, ersättningssystem etc samt att skapa kontakter och marknadsföra våra produkter för relevanta kunder och intressenter. Detta förväntas leda till fortsatta diskussioner med potentiella, utvalda kunder kring om och och hur de ska börja testa våra lösningar. I ett senare skede förväntas detta att leda till att vi lättare och snabbare kan etablera oss mer effektivt på den brittiska marknaden.

Upplägg och genomförande

Eventet innehöll 3 intensiva dagar i Manchester. Dag 1 var en heldags workshop anordnad av statliga Department for International Trade (DIT) med fokus på hur den brittiska sjukvårdsmarknaden fungerar och etablering av viktiga kontakter. Dag 2-3 inkluderade besök på NHS Expo, den största mässan för sjukvård inom Storbritannien. Fokus var dels att träffa viktiga intressenter genom i förväg avtalade möten, dels att diskutera och visa upp vårt koncept för relevanta utställare samt nätverka med relevanta kunder och intressenter för att ta de första stegen in på den brittiska marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 september 2019

Diarienummer 2019-03628

Statistik för sidan