Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReNAM

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 4 930 021 kronor
Projektets löptid januari 2023 - december 2025
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Syfte och mål

Forskningen inom ReNAM:s syftar till att tänja på gränserna för den befintliga autonominivån för gruvmaskiner i kritiska operativa scenarier genom att lägga till ett lager av robotikinspirerad reaktiv navigering till gruvmaskinerna. ReNAM kommer samtidigt utöka rollen simuleringsdriven utveckling spelar för effektiv autonomiutvärdering genom high fidelity fysikbaserade simuleringar.

Förväntade effekter och resultat

Den framgångsrika utvärderingen av ReNAM:s användningsomården för rampkörning och scenarier med blandad trafik kommer att främja användandet av autonoma gruvlastbilar i bredare scenarier utan att behöva isolera gruvlastbilars verksamhetsområde. I en större skala är framstegen inom sensorisk omgivningsuppfattning och relaterad uppdatering av ett centralt gruvhanteringssystem ett steg mot förarlösa fordon och digitalisering av gruvan då nya miljödata direkt kan visualiseras, positioner av fordon och upptäckta hinder kan streamas tillbaka och uppdateras live osv.

Planerat upplägg och genomförande

LTU kommer att leda konsortiet och leda utvecklingen av system för autonom vägledning, reglersystem för navigering, samt positionering av gruvfordon. Epiroc kommer att tillhandahålla expertis inom gränssnitt till gruvfordonen, sensorutvärdering, och fjärrstyrd/autonom drift för gruvfordon, tillgång till testplatser samt test- och utvärderingsexpertis till projektet. Algoryx kommer att utveckla en simulator av Epiroc gruvfordon och relevanta gruvmiljöer för validering och verifiering av maskinens autonomi.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2023

Diarienummer 2022-03006

Statistik för sidan