Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rail Test Nordic

Diarienummer
Koordinator RTN RAIL TEST NORDIC AB - RAIL TEST NORDIC AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att realisera testbädden. Det finns det idag ett genomarbetat och förankrat upplägg av ett realiserande av en testbädd. Följande delar är framtaget: - Testbäddens tekniska utformning är utarbetad tillsammans med potentiella användare. - Finansieringupplägg för bygg- och driftsfasen. - Organisationsupplägg för bygg- och driftsfasen med ägandeformer och finansiering för de olika delarna i testbädden. - Kunder som är beredda att investera och teckna långa avtal om nyttjande. - Befintlig järnväg, med broar, trummor, mm är inspekterade för att få säkrare kalkyler.

Långsiktiga effekter som förväntas

Testbadden eller testbanan kommer att ge mojligheter att: - oka innovationsformagan inom jarnvagsindustrin, framforallt den svenska jarnvagsindustrin dar ca 25 000 ar anstallda idag. - starka jarnvagens konkurrenskraft och pa sa satt minska miljopaverkan inom transportsektorn. Jarnvag ar ett mycket miljovanligt transportsatt som har mycket sma utslapp av vaxthusgaser. - generera exportinkomster genom att utlandska foretag testar sina produkter pa testbanan - vara unik i Europa map vintertester och tester i hoga hastigheter.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits på ett brett sätt med många olika kontakter/aktiviteter samtidigt. Det har varit samebyar, skogsägare, jägare, lokalbefolkning, politiker, tågtillverkare, universitet, branschorganisationer på nationell och internationell nivå, finansieringsinstitut, konsulter och våra projektpartner. De viktigaste faktorerna för projektets framgång har varit: - att vi arbetat brett - intresse och stöd från potentiella kunder - stort politiskt stöd - uppbackning från Vinnova (förutom finansiering)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 september 2017

Diarienummer 2017-02841

Statistik för sidan