Rail Test Nordic

Reference number 2014-01489
Coordinator RTN RAIL TEST NORDIC AB - RAIL TEST NORDIC AB
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration May 2014 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Målet var att realisera en testbädd i form av en testbana for rälsbundna fordon och järnvägsutrustning på järnvägen mellan Jörn och Arvidsjaur. Denna första fas avsåg att säkra en affärsmodell inkl förankrad finansieringslösning för hela testbädden. Vi har arbetat fram en affärsmodell och säkrat den privata delen av finansieringen. När det gäller den statliga delen pågår diskussioner med Näringsdepartementet om lösningar.

Expected results and effects

Förväntade effekter av testbädden är att stärka järnvägens konkurrenskraft så att mer trafik flyttas från väg till järnväg. På så sätt kan transportsektorns klimatpåverkan minskas. Vidare kommer testbädden att ge export verksamhet och skapa arbeten i glesbyggd.

Planned approach and implementation

Vi har haft ett upplägg där vi arbetat parallellt med: -Politiska processen. Vi har hela tiden arbetat nära tillsammans med lokala och regionala politiker, Universitet, tågköpare, samebyar, skogsägare etc. - Kunderna. Europas tre största tågtillverkare har hjälpt oss med utformning av testbanan och bedömning av testomfattning. - Tekniskt underlag. Vi har lagt ner mycket resurser på att säkerställa att kalkyler mm är korrekt. Under hela projektet har vi haft en bra stöttning från Vinnova, speciellt när det gäller kontakter med myndigheter. Upplägget har fungerat på ett bra sätt.

External links

http://www.railtestnordic.com/sv/hem.htm

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.