Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PVCLOOP - Hållbar PVC återvinning i Sverige

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Material
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med PVCLOOP är att undersöka förutsättningarna att starta upp PVC återvinning i Stenungsund baserad på VinyLoop teknologin och försöka utveckla metoder för separering av ftalater och tungmetaller som skulle kunna integreras i återvinningssystemet. Mål för initieringsprojektet: Omvärldsanalys, identifierat intressenter och behov, lagstiftning som påverkar förutsättningarna, identifierat potentiell lösningar för separering av ftalater och tungmetaller, byggt ett konsortium för steg 2 i projektet och skrivit utkast till ett avtal. Målen för steg 1 är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från steg 1: Kartlagt nuläget i Skandinavien och internationellt och det finns ingen fungerande alternativ återvinningsmetod till VinyLoop. Kartlagt intressenter, behov, intresse och lagstiftning. Visar på stort behov att separera additiv. Nya potentiella lösningar att separera ftalater och tungmetaller från PVC med CO2 extraktion i flytande alt. superkritiskt tillstånd. Ett starkt konsortium med forskningspartners, teknikföretag, industri, myndigheter till steg 2 är klart. Finansieringen till steg 2 projekt är inte klar för att skicka in en ansökan nu i januari.

Upplägg och genomförande

Befintliga och nya potentiella lösningar med extraktion har identifierats genom litteraturstudier, kontakter med forskare och teknikföretag. 2 workshops och intervjuer med viktiga aktörer har genererat viktig kunskap om marknadsbehov och krav. Ett besök på VinyLoop i Ferrara och kommunikation med platsansvarig har genererat kunskap om processen, process och infrastruktur behov, kostnader och marknad. Forskningsorganisationer, plastföretag, branschorganisationer, återvinningsföretag i de Skandinaviska länderna och två kommuner har kontaktats till konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00415

Statistik för sidan