Projekt Innelandet AB

Diarienummer 2010-02102
Koordinator Örnsköldsviks kommun
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - april 2011
Status Genomfört

Syfte och mål

Våra syften och mål med projektet som framgår ovan och som siktar mot tillväxt för inlandsföretag, en ökad livskvalitet för medborgarna, förstärkt regional attraktivitet och kommunal medborgardialog har enligt vår bedömning uppfyllts väl och ger en bra grund för att att projektet ISSI och uppnådda projektresultat ska kunna fortleva och vidareutvecklas i en innovativ samverkan mellanInnelandet AB och kommunen i en samverkande privat och offentlig verksamhet

Resultat och förväntade effekter

- Innelandet AB bildas juni 2011 - Modell för överfasning av innovationsprojekt till PPPbolag - Verksamhets-/affärsideer samt förslag till innovativ PPP-verksamhet - Tjänsteprototyper eme-x och Virtuella gallerian pilotinstalleras juni 2011 Förväntade effekter: framväxande och expanderat PPP-samarbete med kommunen, skolan och lokala småföretag/föreningar samt en inledningsvis, med nya projekt, understödd verksamhet i Innelandet AB som inom 2-3 år uppnår break-even och klarar sig på egen hand.

Upplägg och genomförande

Inom ISSI fångade vi upp potentiella behov och använde dem i workshoparna som var mycket kreativa och förstärkte insikten att vi är på rätt spår. Ett grundligt, långsiktigt och tålmodigt arbete med att ändra på kommunala attityder och processer krävs, men många ser PPP-verksamhet som ett effektivt alternativ till befintlig/planerad verksamhet. Samma gällde de privata företagarna innan våra utbildningsträffar genomfördes. För att få ett riktigt genombrott måste regelsystem ses över och anpassas.

Externa länkar

Länk till den community/portal som skapats i projektet ISSI, och som kommer att nyttjas av företaget Innelandet AB:s ver

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.