Projekt Innelandet AB

Reference number
Coordinator Örnsköldsviks kommun
Funding from Vinnova SEK 130 000
Project duration October 2010 - April 2011
Status Completed

Purpose and goal

Våra syften och mål med projektet som framgår ovan och som siktar mot tillväxt för inlandsföretag, en ökad livskvalitet för medborgarna, förstärkt regional attraktivitet och kommunal medborgardialog har enligt vår bedömning uppfyllts väl och ger en bra grund för att att projektet ISSI och uppnådda projektresultat ska kunna fortleva och vidareutvecklas i en innovativ samverkan mellanInnelandet AB och kommunen i en samverkande privat och offentlig verksamhet

Results and expected effects

- Innelandet AB bildas juni 2011 - Modell för överfasning av innovationsprojekt till PPPbolag - Verksamhets-/affärsideer samt förslag till innovativ PPP-verksamhet - Tjänsteprototyper eme-x och Virtuella gallerian pilotinstalleras juni 2011 Förväntade effekter: framväxande och expanderat PPP-samarbete med kommunen, skolan och lokala småföretag/föreningar samt en inledningsvis, med nya projekt, understödd verksamhet i Innelandet AB som inom 2-3 år uppnår break-even och klarar sig på egen hand.

Approach and implementation

Inom ISSI fångade vi upp potentiella behov och använde dem i workshoparna som var mycket kreativa och förstärkte insikten att vi är på rätt spår. Ett grundligt, långsiktigt och tålmodigt arbete med att ändra på kommunala attityder och processer krävs, men många ser PPP-verksamhet som ett effektivt alternativ till befintlig/planerad verksamhet. Samma gällde de privata företagarna innan våra utbildningsträffar genomfördes. För att få ett riktigt genombrott måste regelsystem ses över och anpassas.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.