Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ProduktionBygg

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: 1) öka husbyggnadsindustrins konkurrenskraft genom att utveckla ny produktionsteknik som balanserar flexibilitet och standardisering. ProduktionBygg har resulterat i att geometrisäkring, robotar, plattformsmodellering och 3D-printing ses som möjliga metoder för ny byggproduktionsteknik. 2) Stimulera lärande mellan bygg- och tillverkningsindustrin genom att forma en konstellation av forskare och företag som gemensamt arbetar med produktion i små serier. ProduktionBygg har skapat en konstellation som kan arbeta tillsammans med utvecklingen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med en plattform som bas skapas förutsättning för att arbeta med geometrisäkring som verktyg för att säkerställa kvalitet i produkten. Plattformen blir också en bas för produktutveckling. Robotars tillämpning för att säkra kvaliteten på standarddelarna i plattformen är en väg framåt. Inga nya robotar behöver utvecklas, men nya arbetssätt tas fram. 3D-skrivare kan användas för att producera unika delar i plattformen. Sammantaget skapar dessa en kohesiv utveckling av byggproduktionstekniken, se slutrapporten sidan 10.

Upplägg och genomförande

Upplägget av arbetet i steg 1 har varit tillfredsställande. Deltagande företag och akademi har öppet delat med sig av problem och möjligheter, vilket lett till genuint intresse för vidareutveckling av idéer till produkter och tjänster. Inför steg 2 har ett önskemål om sekretess uttryckts vilket tolkas som att det finns ekonomisk bärkraft i det som utvecklas. Svenska Byggproduktionsdagen fick positivt mottagande och kommer att återupprepas. Genomförandet hade kunnat stärkas ytterligare genom att ha genomfört workshops som haft varje enskild idé som tema. Detta tas med till steg 2.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04285

Statistik för sidan