ProcessIT Innovations 2008-2011

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00859

Statistik för sidan