ProcessIT Innovations 2008-2011

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration July 2008 - December 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00859

Page statistics