Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Printed RFID sensor solutions

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 4 779 648 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01962

Statistik för sidan