Printed RFID sensor solutions

Reference number 2007-01962
Coordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Funding from Vinnova SEK 4 779 648
Project duration December 2007 - December 2010
Status Completed