Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Platooning Formation

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - Viktoria Swedish ICT AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 315 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet har varit att samla aktörer för att undersöka och verifiera framkomliga vägar för att utveckla och införa en branschanpassad platooning formation tjänst med tillhörande teknik. Projektet har i samverkan med kompetens från industri, akademi och institut utvecklat en möjlig framkomlig strategi för introduktion av platooning formation tjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett resultat av projektet är en framtagen potentiell strategi för introduktion av platooning formation på transportmarknaden. Genom en initial nischstrategi riktad mot LSP:er med fokus på fordonsteknik kan förutsättningar skapas för en introduktion av platooning formation syftande till en öppen massmarknad i den fragmenterade europeiska transportindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet har genom samverkan mellan transportindustri, akademi och forskningsinstitut och berörda myndigheter analyserat potentialen hos olika tillvägagångssätt för marknadsintroduktion av ´Platooning Formation´. Fokus har legat på att utveckla en förståelse för hur marknadsförhållanden kan påverka introduktionen av en sådan tjänst. En jämförande analys mellan den nordamerikanska och europeiska transportmarknaden jämte en förståelse för de nätverkseffekter som tekniken karaktäriseras av är en bärande del av processen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04423

Statistik för sidan