Planning Grant Kirsty Spalding

Diarienummer 2009-00969
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 22 700 kronor
Projektets löptid mars 2009 - oktober 2009
Status Avslutat