Planning Grant Kirsty Spalding

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Funding from Vinnova SEK 22 700
Project duration March 2009 - October 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-00969

Page statistics