Planetväxlars ytterringar

Diarienummer 2009-03719
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat