Outer rings to planetary gears

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration January 2010 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03719

Page statistics