Pilot Materials research PhD summer school

Diarienummer 2014-01822
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång 2014-00838-en

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utvärdera förutsättningarna för att genomföra sommarskolor för internationella doktorander inom metallbearbetning under åren 2015-2017. Medverkande företag uttrycker stort intresse för att skapa kontaktytor för internationell rekrytering. Målet att stärka regionens attraktivitet är relevant, och en sommarskola för internationella doktorander skulle bidra till detta. Företagen stöder en ansökan om fortsatt finansiering för genomförande av sommarskolor under 2015-2017 enligt plan. Syftet med projektet kan därför anses vara uppnått.

Resultat och förväntade effekter

I enlighet med ansökan har följande leveransobjekt redovisats: - en rapport som redovisar exempel på sommarskolor inom andra ämnen. - preliminärt schema för en sommarskola avsedd att utföras under 2015. - plan för marknadsföring av sommarskolan internationellt. - plan för spridning av deltagarnas framsteg och resultat. - överenskommelse om fem planerade företagsbesök i enlighet med det schema som redovisas. - överenskommelse om fortsatt medfinansiering. Företagen uppger sig vara villiga att årligen bidra med 80 timmar vardera för genomförandet av sommarskolan.

Upplägg och genomförande

Inför genomförandet kontaktades ett antal företag som bjöds in till diskussion om förutsättningar för att genomföra sommarskolor under 2015-2017. Vid ett projektmöte den 28 november diskuterades förutsättningar, möjliga upplägg liksom planer för marknadsföring, spridning av resultat och företagsbesök. Projektets olika mål diskuterades och ett utkast till schema presenterades och utvecklades med hänsyn till deltagarnas synpunkter. Utöver detta har ett omfattande arbete med att diskutera och förankra projektet med medverkande företag utförts.

Externa länkar

Projekthemsida för sommarskola 2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.