Pilot IP-checkar kvinnliga VDar 2016

Diarienummer 2016-04970
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Pilotsatsningen syftar till att förbättra medelstora företags affärsstrategiska hantering av immateriella tillgångar.

Förväntade effekter och resultat

Ca 60 företag med 50-249 anställda och med kvinnlig VD ska med hjälp av expertkompetens ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla sin befintliga strtegi.

Planerat upplägg och genomförande

VINNOVA har identifierat ca 250 företag som uppfyller kriterierna. Dessa företag kommer att kontaktas, med målet att ca 60 SMF kommer att delta i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.