Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilot IP-checkar kvinnliga VDar 2016

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 763 425 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Pilotsatsningen syftar till att förbättra medelstora företags affärsstrategiska hantering av immateriella tillgångar vilket man gjort med de 26 företag som erhållit stödet. Checkarna är initierade i 34 företag men

Långsiktiga effekter som förväntas

Ca 60 företag med 50-249 anställda och med kvinnlig VD ska med hjälp av expertkompetens ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla sin befintliga strategi. Piloten har en måluppfyllelse på 43% (utbetalda checkar) 34 Företag har genom påbörjat processerna i som lett till distribution av 26 IP-checkar med kvinnlig VD som genom denna satsning har stärkt sitt företags förmåga och möjligheter att växa.

Upplägg och genomförande

Almis ambition har varit att genom befintliga och upparbetade tillväxtprocesser där vi arbetar nära företagen för att ge stöd och möjligheter i ambitionerna att växa kunnat komplettera och ytterligare stärka detta arbete genom tilldelning av IP-check. Vi har arbetat med att förmedla vikten av att ha en affärsstrategi för företagets immateriella tillgångar som ytterligare stärker företagets möjligheter till tillväxt. uppdraget har varit svårare än vi förutsatte oss trots att kvinnliga företagsledare ofta har en mycket god vilja och ambition att ta emot externt stöd och expertis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04970

Statistik för sidan