Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PIE-p Product Innovation Engineering Program

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 35 000 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - februari 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

PIE-p är ett nationellt program som syftar till att stärka svensk förmåga till innovativ produkt och affärsutveckling. Programmet skall åstadkomma tydligt ökad förmåga till innovativ produkt- och affärsutveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

PIE-p resulterar i ökad rörlighet mellan näringsliv och högskola och bättre nyttiggörande av akademisk forskning vilket leder till nya företag, nya produkter och affärsmöjligheter. PIE-p skall ingjuta innovationslust och därmed framtidstro i det svenska produktutvecklingssystemet och förstärka sambanden mellan produkt och affärsutveckling.

Upplägg och genomförande

Forskningsinsatserna samlar befintlig och genererar ny kunskap om innovatören, om innovationsprocessen och om innovationssystemet. Innovationsklimatet hos deltagande företag skall utvecklas genom forskning, utvecklingsarbete och riktade aktiviteter såsom skapande sessioner och nätverksbyggande. Påverkan på utbildning i innovation skall genomföras inom forskarutbildningen och grundutbildningen. Programmet organiseras i fem fält; två med tyngdpunkt på forskning, två relaterade till produkt och affärsutveckling och ett inom utbildning. Samtliga fem fält genererar kunskap och återför kunskap och erfarenheter till de övriga fälten. En förutsättning för framgång är att programmet hålls ihop så att delarna utgör en resurs för varandra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2022

Diarienummer 2006-01829

Statistik för sidan