PIE-p Product Innovation Engineering Program

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Rektors kansli
Funding from Vinnova SEK 35 000 000
Project duration April 2006 - February 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-01829

Page statistics