PIE-p Product Innovation Engineering Program

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Rektors kansli
Funding from Vinnova SEK 35 000 000
Project duration April 2006 - February 2011
Status Completed

Purpose and goal

PIE-p är ett nationellt program som syftar till att stärka svensk förmåga till innovativ produkt och affärsutveckling. Programmet skall åstadkomma tydligt ökad förmåga till innovativ produkt- och affärsutveckling.

Results and expected effects

PIE-p resulterar i ökad rörlighet mellan näringsliv och högskola och bättre nyttiggörande av akademisk forskning vilket leder till nya företag, nya produkter och affärsmöjligheter. PIE-p skall ingjuta innovationslust och därmed framtidstro i det svenska produktutvecklingssystemet och förstärka sambanden mellan produkt och affärsutveckling.

Approach and implementation

Forskningsinsatserna samlar befintlig och genererar ny kunskap om innovatören, om innovationsprocessen och om innovationssystemet. Innovationsklimatet hos deltagande företag skall utvecklas genom forskning, utvecklingsarbete och riktade aktiviteter såsom skapande sessioner och nätverksbyggande. Påverkan på utbildning i innovation skall genomföras inom forskarutbildningen och grundutbildningen. Programmet organiseras i fem fält; två med tyngdpunkt på forskning, två relaterade till produkt och affärsutveckling och ett inom utbildning. Samtliga fem fält genererar kunskap och återför kunskap och erfarenheter till de övriga fälten. En förutsättning för framgång är att programmet hålls ihop så att delarna utgör en resurs för varandra.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.