Paintshop Energy Efficiency

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SE1-C01-230
Bidrag från Vinnova 3 659 700 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02832

Statistik för sidan