Paintshop Energy Efficiency

Diarienummer 2009-02832
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SE1-C01-230
Bidrag från Vinnova 3 659 700 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI