Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PADOK - Study Visit to India 2016

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 170 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-03583sv.pdf (pdf, 240 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en ökad förståelse för utmaningar kring internationell expansion inom produktionsområdet, och utmaningar relaterade till att etablera nya produktionsfaciliteter för deltagarna. Denna förståelse har kommunicerats ut i ett s.k. white paper till svensk industri och akademi.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som en studiebesöksresa till Indien för doktorandstudenter inom kursen P02 Internationell Produktion. Studiebesök genomfördes på fem (5) svenska företag och tio (10) indiska företag och två indiska universitet. Deltagarna har organiserat sig i ett antal fokusgrupper (integrerad produkt- och produktionsutveckling, digitalisering, produktionsprocesser, nyckeltal i produktion och inter-organisatoriskt samarbete) för att ge en djupare analys av skillnaderna mellan produktion i Indien och Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2016-03583

Statistik för sidan