Översättning av EUPATIs verktygslåda och information till svenska

Diarienummer 2017-05283
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 880 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det här projektet handlar om översättningen till svenska av EUPATIs informations- och verktygslåda. EUPATI är ett europeiskt patientinitiativ som syftar till att öka patientens kunskap och engagemang. Översättningen till svenska av denna information kommer att underlätta förståelsen av olika biofarmaceutiska termer och att involvera patienten på ett aktivt sätt inom kedjan från sjukdom till utveckling av nya läkemedel från behandling.

Förväntade effekter och resultat

För patienter: Den mest önskade långsiktiga effekten är medverkan av patienter i diskussioner om läkemedel, anordning etc. med kunskap om terminologi och processer. Detta kommer att grundlägga för att säkerställa inkludering av patienter i relevanta beslut om deras hälsa och behandling. För läkemedelsindustrin: Kunskap och förståelse ökar förtroendet för pharma och patienternas intresse för deltar i kliniska studier. Detta kommer också att lägga till en etisk dimension. För samhället: Fler kliniska prövningar innebär bättre behandlingar, därför bättre livskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Aktivitet: Arbetspaket 1- Titel: Uppdrag och Order. Dec 2017. Rekrytering av certifierad översättare och överföring av uppgifter. Samla ett team på ca.10 personer från patientorganisationer, akademi / forskare och industri. Översättning: Arbetspaket 2. Översättning av EUPATIs verktygslåda och information. Jan 2018-maj 2018 Tillgänglighet: Arbetspaket 3. Ladda upp till EUPATis europeiska portal av översatta versionen av verktygslådan och informationen på svenska. Leverans av länken på den översatta platsen för att sprida de nationella patientorganisationerna. Juni 2018

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.