Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin

Diarienummer 2013-03336
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 435 500 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-01205-en

Syfte och mål

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att skapa ett analytiskt ramverk för storskalig integrerad analys av och tekniskt beslutsstöd för viktiga områden för processindustrin, innefattande modeller, algoritmer, metoder och tekniker. Syftet med den här förstudie var att undersöka potential och lämplig metodik för detta inom processindustrin. Projektet har uppfyllt uppsatta mål.

Resultat och förväntade effekter

Förstudieansökan har varit brett med en hög ambition och vi har lyckats att fokusera på viktiga kärnområden och forma många nya samarbete med delaktiga företag och även etablerat ny kontakter och samarbete vilket resluterat till två nya PIIA ansökan. Projektet resulterat underlag för demonstratorutveckling också. Projektet har uppnått effektmålen och förväntade resultat.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomförts genom intervjuer, studiebesök, litteraturstudier samt viss explorativ forskning via modellering och simulerade experiment, inom logistik, järnvägstransporter, och automatiserad planering. Vidare har resultet från analysen återkopplats till samtliga parter för framtida förbättringar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.