Omvärldsanalys 2005

Diarienummer 2005-00303
Koordinator Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2005
Status Avslutat