Policy Intelligence 2005

Reference number
Coordinator Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS Stockholm
Funding from Vinnova SEK 4 150 000
Project duration January 2005 - December 2005
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2005-00303

Page statistics