Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad kommunal innovationsförmåga genom ledning och organisering - MIO 2.0

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har fokuserat organisatoriska förutsättningar för innovation, med fokus på ledning och organisering av medarbetardriven innovation. Arbetet har genomförts i två delstudier: "Chefer i framkant" (2017), samt "Organisering av organisatorisk innovation" (2018-2019).

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom den interaktiva ansatsen i projektet har vi haft möjlighet att kontinuerligt återkoppla och gemensamt analysera resultat från projektet. Detta har gett direkt input till kommunernas innovationsarbete, vilket var en målsättning i projektet. Kunskapen från projektet har också spridits i nyttiggörandeprojekt samt publikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet baserades på en interaktiv ansats där praktiksystem och forskningssystem samverkar kring pågående utvecklingsprocesser i riktning mot ökad kommunal innovationsförmåga. I huvudsak baserades datainsamlingen i projektet på fortlöpande intervjuer samt deltagande observationer. Gemensam kunskapsbildning och analys ägde dels rum i aktörsgemensamma workshops, dels genom direkt återföring och diskussion i samband med datainsamling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03188

Statistik för sidan