Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny svensk mat

Diarienummer
Koordinator Open Eye AB
Bidrag från Vinnova 4 089 900 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att öka tillgången till svenska grödor och att knyta ihop livsmedelskedjan för dessa produkter från odlare till marknad. Behovet av en ny typ av aktör som kopplar samman aktörerna i olika sektorer har lett till bildandet av en företagsorganisation Nordisk Råvara, som förvaltar kunskap, idéer och värden som genererats genom projektet för att dessa inte ska gå förlorade utan ska komma parterna och marknaden till del genom fortsatt kontinuerlig utveckling. Ett stort antal nya produkter har kommit ut på marknaden dels genom Nordisk Råvara, dels genom parternas egna sortiment.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har nått målet att knyta samman livsmedelskedjan från odling till konsument och bilda en plattform för kontinuerlig livsmedelsutveckling baserad på svenskodlade grödor genom företaget Nordisk Råvara. Genom Nordisk Råvara tas projektets kunskap, idéer och värden tillvara och leder till fortsatt utveckling av ny svensk mat. Projektet har också skapat nytta för samarbetsparterna genom att dessa fått fram nya egna produkter, samverkan med SLU och UU har ökat kunskapen om förutsättningarna för odling och ökat kunskapen om grödornas påverkan på hälsa och allergi.

Upplägg och genomförande

Bakgrunden till projektet är att det är svårt för en enskild aktör i livsmedelskedjan att odla nya grödor, öka hänsyn till miljö och klimat i odlingen och förädla dessa grödor till nya hälsosamma livsmedel och ta dessa till förädling och marknad. Projektet skapade därför en ny typ av aktör som aktivt sammanför alla parter i livsmedelskedjan och sörjer att dessa parter får tillgång till kunskap, resurser, teknik och andra förutsättningar som måste vara infriade, så att det blir möjligt genom samverkan att ta helt nya grödor till restaurang, storkök, livsmedelsindustri och konsument.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-02782

Statistik för sidan