Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny operationskniv för hudtransplantation

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Brännskadeintensivvårdsavdelningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har utvärderat befintliga metoder och utrustning för hudtransplantationer och tagit fram en fungerande prototyp för en ny operationsmetod som vid preliminära tester indikerar att den löser de tillkortakommanden vi identifierat i nuvarande utrustning. Prototypen kommer i nästa steg testas kliniskt för eventuell fortsatt kommersialisering

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet syftade till att väsentligen förkorta operationstiden vid denna typ av kirurgi genom att kombinera ny operationsteknik med ny operationsknivsteknologi. Vi har under projektet positiva indikationer på att operationstekniken gör det möjligt att täcka större ytor med samma transplanterade hudbit och att det ger minskad läktid, ärrbildning och infektionsrisk. Förhoppningen är att framtagen prototyp ska visa liknande resultat i kommande kliniska tester.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två faser. Den första fasen inkluderade framtagning av en prototyp av ny operationskniv. Kniven har efter det testats på hudattrapper för att optimera prestanda och skäregenskaper. Nästa steg är djurförsök innan prototypen inkluderas i kliniska studier för att säkerställa att den levererar i linje med förväntningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02292

Statistik för sidan