Ny operationskniv för hudtransplantation

Diarienummer 2017-02292
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Brännskadeintensivvårdsavdelningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Inom ramen för en ny operationsteknik inom plastikkirurgin, väsentligen förbättra operationsresultaten genom att samtidigt utveckla en ny typ av operationskniv. Den nya operationstekniken och kniven förbättrar väsentligt möjligheten att transplantera hud, en mycket vanlig operation som görs på alla större sjukhus.

Förväntade effekter och resultat

Operationstekniken i kombination med den nya operationsknivsteknologin kommer att väsentligen förkorta operationstiden vid denna typ av kirurgi. Viktigast är dock att tekniken möjliggör hudtagning på ett mindre område, som samtidigt genererar mer hud att transplantera än tidigare tekniker. Det senare är också sannolikt förenat med en ökad läknings benägenhet. Det skulle sedan kunna minska risken för bl.a. ärrbildning på längre sikt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i olika delar: 1. En knivprototyp konstrueras. 2. Prototypens prestanda optimeras i in vitromodeller/vävnadsmodeller; och sedan i djurförsök inför att tekniken introduceras i allmän sjukvård.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.