Ny behandling mot svåra svettningar och klåda

Diarienummer
Koordinator Zach Holding AB
Bidrag från Vinnova 295 500 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Ta fram prototyper för en ny behandlingsmetod mot svett och klåda. Prototyperna ska användas under kliniska tester och ligga till grund för en senare lansering av färdig behandlingsmetod. Målet med projektet är en färdig prototyp som genom kliniska tester förfinats inför lansering.

Förväntade effekter och resultat

Bidraget möjliggör produktutveckling tillsammans med ledande producenter för att ta fram prototyper som löser problemen i nuvarande behandlingsmetoder. Vi kommer genom projektet förfina och/eller introducera en ny behandling till personer som lider av svettningar och klåda.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innefattar produktutveckling i nära samarbete med kliniska tester för att säkerställa att slutgiltiga produkten löser de tillkortakommanden vi identifierat på marknaden. Målet är att utvecklingen ska ske nära klinikerna och användarna av dagens utrustning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-04068

Statistik för sidan