Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationella öppna data

Diarienummer
Koordinator Stockholms Stad - ADMINISTRATION
Bidrag från Vinnova 210 158 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

- Ta fram gemensamma principer för Stockholm och Göteborgs arbete med öppna data. - Identifiera och prioritera en relevant datakategori och definiera ett dataset inom denna. - Identifiera relevanta aktörer. Göteborg och Stockholm har enats om att samarbeta kring tre datakategorier, och ett utvalt dataset från resp. kategori. Relevanta aktörer och samarbetsformer samt aktiviteter för att komma vidare med implementering är identifierade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Då detta enbart har varit en förstudie förväntas inga konkreta effekter under denna fas. Däremot har ett bra samarbete initierats mellan de båda kommunerna, som en bra grund för framtida effekter av gemensamt publicerande av öppna data.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes med representanter från berörda förvaltningar i Göteborg och Stockholm. Två gemensamma workshops genomfördes. Möten med Regeringens arbetsgrupp för öppna data genomfördes vid två tillfällen. Samarbetet inom både arbetsgruppen och projektgruppen fungerande mycket bra. Stort engagemang gav också bra och konkreta resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2017

Diarienummer 2017-03013

Statistik för sidan