Nästa generations tråddragning

Diarienummer 2013-03265
Koordinator Örebro universitet
Bidrag från Vinnova 3 074 716 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2014-01201-en

Syfte och mål

Projektet syftade till att göra en översyn av möjligheter att optimera processparametrar, inklusive omställningstider för tråddragningsindustrin, att utvärdera potentialen för ”Roller Dies”, inventera nya formnings- och processövervakningstekniker samt att utveckla en fungerande och verifierad FEM-modell.

Resultat och förväntade effekter

Måluppfyllandet av projektet betraktas som hög. Projektet har levererat en ny effektiv omställningsprocess, ny kunskap om förslitning i tråddragningsprocessen, en ny övervakningsteknik baserad på vibrationsmätningar, en parameteriserad FEM-modell för användning i utveckling av optimerade verktygsgeometrier samt kunskap om för- respektive nackdelar med Roller Dies samt ny smörjmedelspåläggningsmetodik (ELC).

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra arbetspaket i två faser. Indelningen i två faser satte vissa restriktioner under projektets inledande fas. Projektet har drivits i ett nära samarbete mellan två universitet/högskolor och fyra industrier. Arbetet har genomförts både i laboratoriemiljö och i fabriksmiljö. Detta har möjliggjort såväl utveckling av grundläggande förståelse av fenomen och processer som industrianpassade lösningar och industriellt validerade svar på de frågor som varit föremål för projektet.

Externa länkar

Projekthemsida NG W ire inom SIO programmet Metalliska material. Projektbeskrivning på Orebro universitets hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.