Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa Generation Batteriövervakningssystem

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94260, PV 3A-2
Bidrag från Vinnova 5 976 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2010-02115sv.pdf (pdf, 1568 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudmålet med projektet var att möjliggöra höga volymer av electrifierade fordon genom att erhålla strategiskt viktig kunskap inom batteriområdet. Målet har uppfyllts och gjort Volvo Car Group till en bättre kravställare, utvecklare och inköpare av batterisystem. Projektet kommer att bidra till ett framgångsrikt genomförande av VCG´s elektrifieringsstrategi i framtiden. Genom företagets redan idag framgångsrika försäljning av PHEV fordon har projektet bidragit till FFI Energi och Miljö:s övergripande mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste resultaten och leveranserna från projektet är: Strategiskt viktig batterikunskap Utvärdering av batterileverantörer Benchmark av VCG´s konkurrenter Design Guidelines Commodity Buisness Plan VCG´s batteristrategier (konstruktion, cell, batterianvändning, livsländ, kyl, kommersiella) VCG batterilabb VCG Testmetoder Batterimodeller (elektriska, termiska, plant, controller, EIS, livslängds, krock) BMS funktionalitet och kylsystem Resultaten har successivt implementerats i produktutveckling inom projektets tidsram.

Upplägg och genomförande

Batterisystemet innehåller en rad olika komponenter och funktioner som kräver kunskap från olika discipliner, såsom exempelvis el, kemi, mekanisk och kylsystem kunskap. För att bemästra batteriområdet, krävs kunskapsuppbyggnad inom olika områden. Inom projektet formulerades 10 olika arbetspaket som innefattas i sex olika områden, systemdesign och optimering, management funktionalitet, modeller, batterianvändning och livslängd, säkerhet och kylsystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02115

Statistik för sidan