Multioperator Dynamic Spectrum management(MODyS)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 3 932 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02502

Statistik för sidan