Multioperator Dynamic Spectrum management(MODyS)

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Funding from Vinnova SEK 3 932 000
Project duration November 2007 - May 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02502

Page statistics