Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multidisciplinära avancerade beräkningar: Fluiddynamik, Aeroakustik, Strukturdynamik (MultFAS)

Diarienummer
Koordinator Saab AB - Saab AB Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 070 500 kronor
Projektets löptid november 2019 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7

Syfte och mål

Det multidisciplinära projektet syftar till att ta fram industrianpassade verktyg och ”best-practice guidelines” för att beräkningstekniskt koppla samman strömningsmekanik, strukturdynamik/aeroelasticitet och aeroakustik med målet att införa denna beräkningsteknik i en industriell flygteknisk kontext, bidra med vetenskapliga publikationer samt aktivt bidra till kunskapsspridning inom området mellan industri, akademi och institut.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i förmåga att mha beräkningar prediktera externt buller och kabinbuller vid transsonisk strömning pga av kaviteter och icke-aerodynamiska axisymmetriska kroppar, aeroelastiska deformationer i kaviteter vid transsonisk strömning samt externt buller och kabinbuller inducerat pga aeroelastiska effekter. Förväntade effekter av genomfört projekt är bla stärkt industriell multidisciplinär beräkningsförmåga vilket kan utnyttjas i utvecklingen av framtida mer miljövänliga samt resurs- och kostnadseffektiva civila och militära flygplan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från befintlig metodik i forskningens framkant inom kopplade beräkningar för fluiddynamik, strukturdynamik och aeroakustik. Projektet kommer att förbättra kopplingen mellan disciplinerna och etablera ett beräkningstekniskt ramverk för att erhålla tillräcklig noggrannhet och effektivitet utifrån ett industriellt flygtekniskt perspektiv. Projektet kommer att studera 1) fluid-struktur-akustik-interaktion kopplat till kavitetsströmning samt 2) aeroakustiska fenomen kring icke-aerodynamiska axisymmetriska kroppar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2022

Diarienummer 2019-02779

Statistik för sidan