Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Multi-Fleet Coordination and Collaboration - integrating vehicles and riders

Diarienummer
Koordinator Veridict AB
Bidrag från Vinnova 1 094 459 kronor
Projektets löptid januari 2022 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att testa och ta fram nya innovativa lösningar och funktioner för digital samverkan inom bussbranschen. Projektet adresserar nödvändiga innovationer för att öka samverkan och konkurrenskraft för nästa generations delade mobilitet. Projektet har åstadkommit en digital samverkansplattform, utformad i nära samarbete med bussoperatörerna och därmed framtagen utifrån deras behov. Denna har testats och utvärderats i flera månader under en skarp trafikpilot med uppkopplade bussar, i syfte att stärka och effektivisera transportverksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till en ökad förståelse för bussbolag och dess verksamhetskritiska behov och utmaningar. Med en väl genomförd trafikpilot har projektet visat exempel på olika typer av användarfall med tillhörande teknisk funktionalitet. Med hjälp av den öppna, digitala samverkansplattformen har fordonsdata samlats in i realtid och affärsnytta och behov har utvärderats på ett framgångsrikt sätt. Hårdvara har installerats i fordonen för skarp drift, där mjukvara och tredjepartsappar har testats utifrån bussbolagens affärslogiska krav.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i fyra stycken arbetspaket, varav ett har täckt hela projektperioden, för att säkerställa att delresultat och leverabler inom respektive arbetspaket genomförs. Kommunikationen har skett primärt digitalt och över telefon i form av workshops och möten i olika konstellationer. Hårdvara i fordonen för trafikpilot har installerats av projektparters egna anställda på plats, med samordning på distans av projektledningen. Det samlade angreppssättet har flutit på bra och parterna har visat på god samarbetsvilja, trots en rådande konkurrenssituation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2023

Diarienummer 2021-04415

Statistik för sidan