Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mouldtrack

Diarienummer
Koordinator Lean Automation Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att fastställa om sensorn klarar att mäta rörelser i verktyget och att fastställa dess position. Målet var att fastställa att tekniken fungerar och att få fram relevanta mätdata samt att visualisera datan i realtid till ett molnbaserat webbgränssnitt i fabriksmiljö. Målet har uppnåtts och utmaningar har fastställts som nu ligger till grund för nästa version.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet har sensorn testats i fabriksmiljö och funnit att den tilltänkta tekniken fungerar och att det finns ett stort intresse hos potentiella kunder. Vi har även upptäckt en del utmaningar vid t ex sändning av data.Testerna i fabriksmiljö har fungerat, men vi har haft utmaningar med kommunikationer från sensor till molnlösningen där processdata visualiseras då vi har kört tester i fabriksmiljö.

Upplägg och genomförande

1. Vidareutveckling hårdvara - POC 1, nya komponenter och skal (3D-printat). 2. Utveckling mjukvara och programmering för kommunikation mellan POC:en (sensorn) och molnet. 3. Test 1 i fabrik - insamling av processdata på lokal server. 4. Tillverkning av ett mobilt demo system med elektriskt driven linjärenhet samt fäste för sensorn så att det går att visa och utveckla mjukvara för systemet i kontorsmiljö. 5. Presentation för OEM-kund i juni 2018. 6. Vidareutveckling av POC 1 och gränssnitt för visualisering 7. Test 2 i fabrik i november 2018.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01192

Statistik för sidan