Mouldtrack

Diarienummer 2018-01192
Koordinator Lean Automation Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Validering av sensorer och dess data. Återkoppling från användare och potentiella kunder.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter: - Stabil plattform begränsat till de grundläggande funktioner som önskas av de företag vi i dag samtalar med. - 3 stycken OEM företag som kunder med ca 500 st verktygsensorer/företag som använder systemet för sin startegiska och operativa inköpsprocess.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av hårdvara och mjukvara, samt installation av sensorer på verktyg för registrering av processdata för visualisering på molnbaserad plattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.