Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilisering mot malignt melanom

Diarienummer
Koordinator NETDOKTOR.SE AB - Bonnier Healthcare Sweden
Bidrag från Vinnova 743 050 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Syfte och mål

Malignt melanom i huden är, tillsammans med övrig hudcancer, den cancersjukdom som ökar mest i Sverige. Den orsakar 500 personers död varje år trots att de flesta sjukdomsfallen hade gått att förebygga. Syftet med projektet var att etablera en vision och en samverkansform som mobiliserade aktörer mot malignt melanom på ett nytt sätt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fastställt en vision och delmål för projektet. Vi har en samverkansform för projektgruppen bestående av representanter från fyra privata aktörer samt har etablerat dialog med ett par offentliga aktörer med hög relevans för projektet. Vi har en plan för verksamheten för två år framöver samt uppsatta ramar för arbetet med uppföljning och utvärdering av projektet i form av ett forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Gruppen med projektparter har träffats vid åtta tillfällen och mellan tillfällena har vi haft möten i mindre arbetsutskott samt kontinuerlig kontakt via Slack-kanal och mejl. Vi har arbetat utifrån en variant av Design Thinking med stöd från innovationsenheten inom Bonnier News, News Next. Vi har arbetat med fyra faser (Discover-Define-Design-Deliver) och har använt fyra av mötena till att djupdyka i dessa faser. Processen har gett resultat genom att vi har skapat en gemensam utgångspunkt för projektparter samt öppnat för nya idéer vilket ledde till vår uppdaterade vision.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04229

Statistik för sidan