Mobilisering mot malignt melanom

Diarienummer 2018-04229
Koordinator NETDOKTOR.SE AB - Bonnier Healthcare Sweden
Bidrag från Vinnova 786 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Malignt melanom i huden orsakar 500 personers död varje år och är den cancersjukdom som ökar mest i Sverige. I de flesta fall går dock sjukdomen att förebygga. Vi vill stärka individers kunskap om sjukdomen och förmåga att hindra att sjukdomen uppstår. Och om den ändå gör det vill vi möjliggöra att individen får tillgång till rätt kompetens i tid för att hindra att sjukdomen blir allvarlig.

Förväntade effekter och resultat

Genom att förena krafter som verkar mot vårt mål ska vi halvera antal maligna melanom som är tjocka (T2-4) eller metastaserande (spritt) vid diagnos till år 2025.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att använda de kommande åtta månaderna till att bjuda in ytterligare aktörer som vi vill ha med oss i projektet och att utifrån dialogen med dem fastställa vision och samarbetsform. Vi kommer vid fyra olika tillfällen att träffas i storgrupp för att iterativt arbeta fram och fastställa arbetssätt och kommunikationsformer.

Externa länkar

Mobilisering mot malignt melanom

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.